Jak małe przedsiębiorstwa mogą rozwijać się dzięki leasingowi sprzętu

Małe przedsiębiorstwa stanowią istotny filar gospodarki, generując miejsca pracy i wpływy podatkowe. Jednakże, często napotykają one na różnorodne wyzwania, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego sprzętu i technologii niezbędnych do konkurencji na rynku. To właśnie tutaj leasing sprzętu wchodzi do gry jako potężne narzędzie wspierające rozwój tych firm.

Leasing sprzętu oferuje małym przedsiębiorstwom dostęp do niezbędnych zasobów, które mogą być zbyt kosztowne na zakup na własność. Dzięki temu firmy nie muszą angażować znaczących ilości kapitału początkowego ani nie obciążać się długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi. Jest to szczególnie korzystne w początkowych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy to elastyczność finansowa ma kluczowe znaczenie.

Koncepcja leasingu i jego rola w rozwoju małych firm

Ale co to tak naprawdę jest leasing? W prostych słowach, leasing to umowa, w ramach której firma (najemca) płaci określoną opłatę za korzystanie z danego sprzętu lub urządzenia przez określony okres czasu. Jednakże, leasing to znacznie więcej niż tylko umowa finansowa. To narzędzie, które może pomóc małym przedsiębiorstwom w kilku kluczowych obszarach rozwoju.

Leasing umożliwia firmom uzyskanie dostępu do nowoczesnego sprzętu, który może zwiększyć ich wydajność, konkurencyjność i innowacyjność. Ponadto, umożliwia elastyczność w zarządzaniu aktywami, co pozwala na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Podstawy leasingu sprzętu

Definicja leasingu sprzętu

Leasing urządzeń to umowa pomiędzy dwiema stronami: leasingodawcą (zazwyczaj instytucją finansową lub firmą leasingową) a leasingobiorcą (firmą lub przedsiębiorstwem), w której leasingodawca udostępnia leasingobiorcy określony sprzęt lub urządzenie do użytkowania przez określony okres czasu. W zamian za to leasingobiorca zobowiązuje się płacić regularne raty za korzystanie z tego sprzętu. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może mieć opcję wykupienia sprzętu lub zakończenia umowy i zwrócenia sprzętu leasingodawcy.

Istnieją różne formy leasingu sprzętu, w tym:

 • Leasing operacyjny: W tej formie leasingu, leasingodawca zazwyczaj utrzymuje własność sprzętu i leasingobiorca płaci opłaty za korzystanie z niego. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może zwrócić sprzęt, wykupić go lub przedłużyć umowę.
 • Leasing finansowy: W przypadku leasingu finansowego, leasingobiorca zazwyczaj ma opcję wykupienia sprzętu po zakończeniu umowy za symboliczną opłatą. To jest forma bardziej zbliżona do zakupu na własność.

Porównanie leasingu sprzętu z innymi formami finansowania

Leasing sprzętu różni się od innych popularnych form finansowania, takich jak kredyty, pod wieloma względami. Oto kilka kluczowych różnic:

 • Koszty początkowe: W przypadku leasingu sprzętu, koszty początkowe są zazwyczaj niższe niż przy zakupie na własność, co może być korzystne dla małych przedsiębiorstw, które chcą ograniczyć wydatki początkowe.
 • Elastyczność finansowa: Leasing oferuje większą elastyczność finansową, ponieważ nie obciąża aktywów firmy i pozwala na lepsze zarządzanie płynnością finansową.
 • Aktualizacja sprzętu: Leasing umożliwia dostęp do najnowszego sprzętu, co może zwiększyć konkurencyjność firmy, podczas gdy zakup na własność zazwyczaj wiąże się z długoterminowym zobowiązaniem do korzystania ze starszego sprzętu.
 • Opodatkowanie: W zależności od lokalnych przepisów podatkowych, opłaty leasingowe mogą być odliczane od podatku, co może przynieść korzyści podatkowe.

Korzyści leasingu dla małych przedsiębiorstw

Poprawa płynności finansowej

Jednym z najważniejszych aspektów, który przyciąga małe przedsiębiorstwa do leasingu sprzętu, jest poprawa płynności finansowej. Zakup drogiego sprzętu na własność może znacząco obciążyć budżet firmy i wpłynąć negatywnie na jej płynność finansową. W przypadku leasingu, firma płaci regularne raty, co rozkłada koszty na bardziej przewidywalne i zarządzalne miesięczne wydatki. To z kolei pozwala na swobodniejsze zarządzanie gotówką i inwestowanie w inne obszary rozwoju.

Optymalizacja podatkowa

Leasing sprzętu może przynieść korzyści podatkowe dla małych przedsiębiorstw. W zależności od jurysdykcji i lokalnych przepisów podatkowych, opłaty leasingowe mogą być częściowo lub całkowicie odliczane od podatku dochodowego. To oznacza, że firma może obniżyć swoje obciążenia podatkowe, co z kolei wpływa na jej rentowność. Optymalizacja podatkowa jest istotnym aspektem finansowym, który małe firmy mogą wykorzystać dzięki leasingowi.

Korzyści operacyjne leasingu sprzętu

Dostęp do nowoczesnego sprzętu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, dostęp do nowoczesnego sprzętu może stanowić kluczową przewagę konkurencyjną. Leasing sprzętu umożliwia małym przedsiębiorstwom korzystanie z najnowszych technologii i narzędzi, które mogą poprawić wydajność i jakość usług. Dzięki temu firmy mogą sprostać wymaganiom klientów i pozostać konkurencyjnymi na rynku.

Elastyczność umów leasingowych

Umowy leasingowe są zazwyczaj elastyczne i dostosowane do potrzeb leasingobiorcy. To oznacza, że firma może wybierać rodzaj sprzętu, okres trwania umowy oraz opcje wykupu. Ta elastyczność umożliwia dostosowanie leasingu do indywidualnych celów i strategii firmy. Ponadto, w przypadku zmiany potrzeb biznesowych, umowy leasingowe mogą być dostosowywane, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami sprzętowymi.

Korzyści finansowe i operacyjne leasingu sprzętu stanowią istotny argument za wyborem tej formy finansowania dla małych przedsiębiorstw.

Sukces małej firmy dzięki leasingowi

W tej części artykułu przyjrzymy się konkretnemu przypadkowi małej firmy, która odniosła sukces dzięki wykorzystaniu leasingu sprzętu. Przedstawimy historię tej firmy oraz przeanalizujemy kroki, jakie podjęła, aby wykorzystać leasing do wzrostu i rozwoju.

Firma XYZ (nazwa została zmieniona ze względów prawnych) to małe przedsiębiorstwo działające w branży technologicznej. Na początku swojej działalności firma XYZ napotkała wiele wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zakup takiego sprzętu na własność byłby znacząco obciążający dla ich budżetu, a jednocześnie firma potrzebowała zaawansowanego sprzętu do prowadzenia swoich projektów.

Decyzją zarządu firmy XYZ było skorzystanie z leasingu sprzętu. Dzięki temu firma mogła uzyskać dostęp do najnowszego sprzętu, w tym komputerów, oprogramowania i innych narzędzi technologicznych, bez konieczności angażowania dużej ilości kapitału początkowego.

Analiza kroków firmy XYZ

 1. Identyfikacja potrzeb: Firma XYZ dokładnie zdefiniowała swoje potrzeby sprzętowe i określiła, jakie rodzaje sprzętu są im niezbędne do skutecznego prowadzenia działalności. To pozwoliło im wybrać odpowiednią ofertę leasingową.
 2. Wybór partnera leasingowego: Firma XYZ przeprowadziła badanie rynku i wybrała renomowanego partnera leasingowego, który oferował konkurencyjne warunki umowy leasingowej.
 3. Dostosowanie umowy: Umowa leasingowa została dostosowana do indywidualnych potrzeb firmy XYZ. Określono okres trwania umowy, rodzaj sprzętu oraz ewentualne opcje wykupu.
 4. Regularne płatności: Firma XYZ zobowiązała się do regularnych płatności leasingowych, co pozwoliło na stabilność finansową i swobodne zarządzanie budżetem.
 5. Dostęp do nowoczesnego sprzętu: Dzięki leasingowi firma XYZ zyskała dostęp do nowoczesnego sprzętu, co znacząco poprawiło jej wydajność i jakość świadczonych usług.
 6. Skoncentrowanie się na rozwoju: Dzięki wyeliminowaniu konieczności zakupu sprzętu na własność, firma XYZ mogła skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu i zdobywaniu nowych klientów.

Studium przypadku firmy XYZ pokazuje, jak małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z leasingu sprzętu jako narzędzia do poprawy swojej konkurencyjności i efektywności. Dzięki elastycznym umowom leasingowym i dostępowi do nowoczesnego sprzętu, firma ta osiągnęła sukces na rynku technologicznym. To inspirujący przykład, który pokazuje, że leasing sprzętu może być kluczowym elementem strategii rozwoju małych firm.

Zalety i ryzyka zakupu autobusów po leasingu

Zakup autobusów po leasingu staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorstw transportowych, ale również indywidualnych przedsiębiorców. Wybór taki przynosi ze sobą wiele korzyści, ale nie jest pozbawiony ryzyka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zaletom i potencjalnym zagrożeniom związanym z taką decyzją.

Zalety zakupu autobusów po leasingu

Koszty: Jednym z najbardziej kuszących argumentów przemawiających za zakupem autobusów po leasingu jest atrakcyjna cena. W wielu przypadkach, ceny tych pojazdów są znacząco niższe niż ich odpowiedników prosto z salonu, co przekłada się na realne oszczędności. Takie zniżki, które w ekstremalnych przypadkach mogą wynosić nawet 40% wartości nowego pojazdu, są niezwykle korzystne, zwłaszcza dla firm, które muszą ściśle kontrolować swoje wydatki. Dzięki temu firmy o ograniczonych środkach mogą z powodzeniem rozwijać swój tabor.

Jakość: Można myśleć, że niższa cena oznacza niższą jakość. W przypadku autobusów po leasingu to błędne przekonanie. Ze względu na wymogi leasingodawców, pojazdy te są często utrzymywane w doskonałym stanie. Regularne przeglądy techniczne oraz dbałość o stan techniczny pojazdu są częścią wielu umów leasingowych, co ostatecznie przekłada się na wysoką jakość oferowanych autobusów.

Natychmiastowa dostępność: Dla wielu firm kluczowe jest tempo działania. Czekanie tygodniami, a nawet miesiącami na dostawę nowego autobusu może być nie do zaakceptowania. Tutaj zakup autobusu po leasingu wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Dostępność pojazdu „od ręki” eliminuje opóźnienia związane z produkcją czy transportem, co pozwala na natychmiastowe wdrożenie pojazdu do służby.

Historia serwisowa: W przemyśle transportowym, znajomość kondycji pojazdu jest kluczem do jego efektywnej eksploatacji. Autobusy po leasingu mają tę zaletę, że zazwyczaj są sprzedawane z kompletną dokumentacją serwisową. Dzięki temu potencjalny nabywca może dokładnie prześledzić całą historię pojazdu, zrozumieć jego mocne i słabe strony oraz odpowiednio zaplanować przyszłe prace serwisowe.

Ryzyka zakupu autobusów po leasingu

 1. Nieznana historia użytkowania: Mimo dostępu do historii serwisowej, nie zawsze można uzyskać pełny obraz użytkowania pojazdu. Niewiadome mogą być na przykład przypadki nadużyć czy niewłaściwego traktowania autobusu.
 2. Możliwe ukryte wady: Chociaż autobusy są regularnie serwisowane, mogą posiadać ukryte wady, które ujawnią się dopiero po pewnym czasie eksploatacji.
 3. Krótsza żywotność: Autobusy po leasingu mają za sobą już pewien okres użytkowania, co naturalnie skraca ich oczekiwany czas eksploatacji w porównaniu z nowymi pojazdami.
 4. Koszty napraw: W przypadku zakupu autobusu z ukrytymi wadami koszty napraw mogą okazać się znaczne, co zniweluje korzyści z niższej ceny zakupu.

Podsumowanie

Zakup autobusy poleasingowe może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw, oferującym znaczące oszczędności i wysoką jakość pojazdów. Jednak, jak każda decyzja biznesowa, niesie ze sobą pewne ryzyko. Aby maksymalnie zredukować potencjalne zagrożenia, warto skonsultować się z ekspertami, dokładnie przeanalizować dostępne oferty oraz przeprowadzić dogłębną inspekcję techniczną wybranego pojazdu przed zakupem. Właściwe podejście i due diligence mogą przynieść wiele korzyści przy minimalnym ryzyku.

Leasing dla przedsiębiorcy – czy to się opłaca?

Czy leasing samochodowy dla firm jest korzystny podatkowo?

Leasing samochodowy dla firm może być korzystny podatkowo, jeśli firma klienta spełnia pewne warunki i wybiera odpowiedni rodzaj leasingu. Oto niektóre z korzyści podatkowych leasingu samochodowego dla firm:

 • odliczenie podatku VAT – firma klienta może odliczyć podatek VAT naliczony do rat na leasing samochód, opłaty wstępnej i kwoty wykupu, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT i używa samochodu tylko do celów służbowych lub w określonym procencie, jeśli używa go także prywatnie
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu – firma klienta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową i kapitałową rat leasingowych, opłatę wstępną i kwotę wykupu, jeśli nie przekraczają one limitu 150 tys. zł brutto (lub 225 tys. zł brutto dla samochodów elektrycznych) w stosunku do wartości samochodu
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu kosztów eksploatacyjnych – firma klienta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na paliwo, serwis, naprawy, ubezpieczenie itp. w 75% lub 100%, w zależności od sposobu wykorzystania samochodu
 • zmniejszenie podstawy opodatkowania – firma klienta może zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość zapłaconych rat leasingowych, co obniża wysokość podatku dochodowego

Czy leasing samochodowy dla firm jest tańszy niż kredyt?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy leasing samochodowy dla firm jest tańszy niż kredyt. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak:

 • wartość i rodzaj samochodu – czy jest to samochód nowy czy używany, osobowy czy ciężarowy, spalinowy czy elektryczny
 • okres i rodzaj leasingu – czy jest to leasing finansowy czy operacyjny, na jaki czas i z jaką opłatą wstępną i kwotą wykupu
 • oprocentowanie i marża – jakie są koszty finansowania leasingu lub kredytu, jakie są stawki WIBOR i LIBOR
 • odliczenie podatku VAT – czy firma klienta może odliczyć podatek VAT naliczony do rat leasingowych lub kredytowych, w jakiej wysokości i na jakich zasadach
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu – czy firma klienta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe lub kredytowe, opłatę wstępną, kwotę wykupu, amortyzację i koszty eksploatacyjne samochodu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach

Aby porównać leasing samochodowy z kredytem dla firm, trzeba więc dokładnie przeanalizować oferty dostępne na rynku i wybrać taką, która będzie najbardziej dopasowana do potrzeb i możliwości firmy klienta. Niektóre firmy mogą preferować leasing ze względu na uproszczone formalności, elastyczność warunków i korzyści podatkowe. Inne firmy mogą wybrać kredyt ze względu na niższe oprocentowanie, pełną własność samochodu i brak limitów wartości.

Jakie są wymagania dotyczące ubezpieczenia w leasingu samochodowym?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu jest nie tylko obowiązkowe, ale też bardzo ważne dla ochrony interesów zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. W przypadku leasingu samochodowego, firma klienta musi pamiętać o następujących kwestiach dotyczących ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie OC – jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed roszczeniami osób trzecich w razie spowodowania przez firmę klienta szkody w związku z użytkowaniem samochodu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego i jego brak grozi karą finansową
 • ubezpieczenie AC – jest to ubezpieczenie autocasco, które chroni przed utratą lub uszkodzeniem samochodu w wyniku różnych zdarzeń losowych, takich jak kradzież, pożar, kolizja, grad, zalanie itp. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale zwykle wymagane przez firmę leasingową jako warunek umowy leasingowej. Firma leasingowa może też narzucić określone warunki polisy AC, takie jak wysokość sumy ubezpieczenia, udział własny, zakres terytorialny czy warsztat naprawczy
 • ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które chroni przed skutkami uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy lub pasażerów samochodu w wyniku wypadku drogowego. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale czasem wymagane przez firmę leasingową jako dodatkowe zabezpieczenie
 • ubezpieczenie GAP – jest to ubezpieczenie różnicy wartości pojazdu, które chroni przed stratą finansową w przypadku szkody całkowitej samochodu. Polega ono na wypłacie różnicy pomiędzy wartością rynkową samochodu a kwotą zadłużenia z tytułu leasingu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale może być przydatne dla firm klientów, które chcą uniknąć problemów z uregulowaniem zobowiązań wobec firmy leasingowej

Ceramika czyli Hit przyszłości

Połysk lakieru samochodowego jest wypadkową wielu czynników, takich jak: garażowanie auta, sposób użytkowania, rodzaj przejeżdżanych tras. Każdy kierowca lubi jak Jego pojazd wygląda schludnie i świeżo. Niestety producenci samochodów lakierując elementy nie stosują zabezpieczenia ceramicznego. Szereg właścicieli aut zwraca uwagę na problem wynikający z trudności utrzymania odpowiedniego stanu karoserii. Powodów jest mnóstwo: trudne warunki jezdne- kamienie, owady, ptasie odchody, sól drogowa i wiele innych.

Ceramiczne panaceum

Wraz z rozwojem motoryzacji, doskonalone są procesy wspomagające branże. Najbardziej znanym zastosowaniem ceramiki w pojazdach samochodowych jest wykorzystanie jej jako środka zmniejszającego tarcie w postaci popularnych środków aplikowanych do silnika.  Technologia ta zastosowanie znalazła również jako zabezpieczenie ceramiczne lakieru.

Co to jest?

To nowoczesne rozwiązanie technologiczne polegające na nałożeniu specjalnej ceramicznej powłoki na: karoserię samochodową, szyby, lampy, felgi oraz wnętrze. Ceramika na lakier to najlepsze dostępne rozwiązanie polegające na ponadczasowym przedłużeniu blasku karoserii danego pojazdu. Trudne warunki pogodowe, parkowanie „pod chmurką” czy też przejeżdżanie tysięcy kilometrów działa niekorzystnie na stan wizualny pojazdu.

Nie tylko karoseria

Sposoby na zabezpieczenie ceramiczne auta dotyczą nie tylko lakieru. Specjalna powłoka idealnie nadaje się na pokrycie takich elementów jak np. lampy przednie oraz tylne. Problem matowienia reflektorów w czasie jest powszechnie znany. Zabezpieczenie ceramiczne praktycznie likwiduje ten problem. To samo tyczy się wszystkich szyb w samochodzie, gdzie pióra wycieraczek idealnie będą odprowadzały wodę po takiej powierzchni. Przede wszystkim reprezentujące samochód felgi aluminiowe mają poważny problem z brudem hamulcowym. Pracujące zaciski generują bardzo dużo zanieczyszczeń, przez co z czasem wyglądają nieefektownie. Ceramika na felgi i zaciski eliminuje problem z czyszczeniem tych elementów, dzięki zastosowanej technologii pył hamulcowy nie osiada na wyżej wymienionych elementach samochodu.

Ceramika stała się poważnym sprzymierzeńcem właścicieli pojazdów. Dzięki jej zastosowaniu wiele elementów zostaje w znacznej mierze chronione oraz maksymalnie wydłużony zostaje proces starzenia się części. Proces zabezpieczania auta ceramiką zyskuję bardzo dużą popularność w kraju.

Dwa sposoby na finansowanie inwestycji

Którą formę leasingu warto wybrać

Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje wykorzystującemu do dalszego używania środki trwałe czy wartości duchowe i prawe, będące przedmiotem tej umowy, przychodem tworzącego oraz odpowiednio kosztem uzyskania przychodów używającego są opłaty określone przez części tej umowy. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu leasing samochodufinansujący przebywa na twarz trzecią własność środków trwałych czy wartości niematerialnych oraz prawych, będących problemem tej umowy, i wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich liczb uzgodnioną kwotę – przy określaniu zysku ze wyprzedaży a kosztu jego zdobycia łączy się przepisy dotyczące ustalania ceny rynkowej. W sukcesie utraty przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu leasingobiorca zostaje pozbawiony możliwości mienia spośród punktu leasingu, i to błąd jest platform do uznania wykonywanych przez niego wpłat, na praca leasingobiorcy, za opłatę czynszu w ramach umowy leasingu operacyjnego, i stanowi więc spłata odszkodowania w częściach. Gdy cena nabycia samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego i realizującego kryteria do uznania za środek trwały nie przewyższa 3.500 zł, co często spotyka się w działalności, podatnik pewno go i uznać za środek silny i zmniejszać według określonych zasad albo z racji tej zalet dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od jego zalecie pierwszej w maju poświęcenia go do stosowania albo w maju następnym.

Z zmiany dla przedsiębiorców wybierających leasing operacyjny złą wiadomością jest zatem, że obojętnie z realnej wysokości podatku VAT za dany temat leasingu zwykle będą oni zobowiązani do regulowania go w wysokości 23%. Ponieważ w leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są odpisy amortyzacyjne, koszty użytkowania przedmiotu leasingu i odsetkowa część raty leasingowej, ten sposób leasingu jest zyskowny dla firm, którym zależy na zastosowaniu przyspieszonej amortyzacji. Suma zawartych w niej wartości, pomniejszona należny VAT, nie jest mniejsza od cenie początkowej przedmiotu leasingu; dlatego badając tę cena należy mieć, iż w sukcesie samochodu osobowego nieodliczony VAT powiększa wartość początkową samochodu jako sposobu trwałego.

Wreszcie, wspomniana już wcześniej, możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek teraz w wczesnym miesiącu umowy – dla niektórych przedsiębiorców jest zatem kluczowe. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, korzystający nabył temat tej umowy za kwotę 4.200 zł. Wartość rynkowa nabytego przedmiotu wynosi 12.000 zł. Zgodnie ale z opisaną wyżej zasadą, wartość początkową należy nazwać nie na stanie wartości rynkowej, a ceny nabycia. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, kosztem nie pewno być stronę raty stanowiąca spłatę wartości początkowej przedmiotu umowy leasingu.

Po wyjściu umowy leasingu operacyjnego zawartej z przedsiębiorstwem leasingowym oraz wywiązaniu się ze pełnych zobowiązań w niej określonych, korzystający może wykupić przedmiot leasingu za kwotę odchodzącą z jego liczbie rynkowej (nie niższą ale od tzw. Najważniejsze konsekwencje podatkowe leasingu operacyjnego dla korzystającego są następujące (przy założeniu, ze punkt leasingu używany jest przez niego w akcji gospodarczej. Istnieje wtedy zatem opłata jednorazowa odmiennym charakterze aniżeli raty leasingowe – dlatego należy zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, i nie proporcjonalnie do momentu bycia umowy na millennium leasing samochodów.

To kosztami uzyskania przychodu czerpiącego z przedmiotu transakcji są raty leasingowe, do jakich doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Sfinansowaniu aut osobowych dużej wartości np. pojazdów luksusowych (kupując drogie auto za gotówkę, na kredyt czyli w całości leasingu finansowego firma może naliczyć koszty amortyzacji do kwoty 20 tysięcy euro – wszystko to, co spotyka się przynajmniej nie jest szybko zaliczane do kosztów, z serii w sukcesu leasingu operacyjnego przedsiębiorca że w koszty wrzucić wszystkie raty, oraz zatem całą wartość pojazdu) W wypadku leasingu operacyjnego za taki pojazd trzeba zapłacić podatek w wysokości 23% (podatek VAT dolicza się każdorazowo do raty leasingu), natomiast w przypadku leasingu finansowego VAT doliczany jest ale oraz jedynie do połowy odsetkowej raty.

Umowa leasingu operacyjnego, również jak umowa leasingu finansowego może liczyć opcję zakupu przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Może wówczas tworzyć się pytanie, albo w wypadku, gdy po wykonaniu umowy leasingu podatnik wykupuje użytkowany wcześniej samochód, lecz limit odliczenia VAT od rat leasingowych w wysokości 6.000 zł został już wyczerpany, to czy podatnik może odliczyć również część VAT z faktury dokumentującej wykup pojazdu. Ponad 70% naszych klientów określa się na leasing operacyjny, który daje korzyści podatkowe w konkretniejszym czasie oraz pozwala na rozłożone w okresie płatności VATu, a czasami korzystniejszy dla inwestorowi może zaprezentować się leasing finansowy.

I kosztami uzyskania przychodu mającego z problemu transakcji są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT i opłata wstępna.

Wieloletnie auto jak nowe

Drugie życie lakieru – to jest możliwe

Renowacja pozwala na odtworzenie utraconego wyglądu auta. Dotyczy to również powierzchni lakierniczej, jak i wnętrza pojazdu. Dzięki grupie czynności z wykorzystaniem zaawansowanych środków oraz technik, auto wygląda jakby ledwo co wyjechał z salonu samochodowego, sprawdź sklep auto detailing. W kraju istnieje bardzo wiele specjalistycznych salonów detailingowych, które za opłatą wykonują takiej renowacje. Powinno się wspomnieć, że cena tej usługi w porównaniu do efektów końcowych jest naprawdę nieduża. Całkowita renowacja auta to koszt około tysiąca zł., czyli prawdziwie niedużo zestawiając z rewelacyjnymi efektami końcowymi, jakie z całą pewnością otrzymamy. Oczywiście, nie zawsze trzeba od razu jechać do salonu detailingowego. Można także spróbować innych rozwiązań, a mianowicie amatorskiego detailingu pojazdu, jaki będzie wymagał od nas nie dużej inwestycji w urządzenia a także produkty oraz sporej ilości wolnego czasu. Wykorzystamy go na parę metod. Na starcie naturalnie przestudiowanie wiedzy za sprawą oglądania rozmaitych tutoriali alternatywnie – przejechanie się na kurs do salonu detailingu, gdzie pod nadzorem detailerów będziemy mieli okazję doskonalić nasze umiejętności.

Samodzielne prace detailingowe

Funkcjonuje parę działań, jakie da się zrobić niewielkim kosztem, a które nadal zapewnią polepszenie wyglądu auta. Co więc można wykonać samemu? Na początek, zacznijmy od oczyszczenia pojazdu.Najbardziej popularna a także najlepsza metoda to technika oczyszczania na dwa pojemniki. Na spodzie wiadra układa się kratkę, dzięki której zabrudzenia utrzymują się na dnie. Do jednego pojemnika wlewa się wody, a do drugiej wody ze profesjonalnym szamponem. Najlepiej samochód myje się specjalną rękawicą. Tak dokładnie umyte auto da się poddać woskowaniu, ale równie często także przed tą pracą robi się glinkowanie. Nie będzie to skomplikowane, a daje szansę na usunięcie wszelkich zabrudzeń stałych z lakieru pojazdu. Nawiązując do nakładania wosku. Woski mają różne ceny a także nakłada się je na różne powierzchnie stąd też trzeba samemu wybrać dobry dla własnego pojazdu. Nakłada się je na auto za pomocą aplikatora albo ściereczki z mikrofibry, którą później smaruje się na pełną pokrywę pojazdu, czeka kilka minut i wyciera pozostałości. Łatwe prace oraz rewelacyjne efekty!

Magazyn – wyposażenie i wiele więcej

Teren do magazynu i wyposażenie

Wdrożenie magazynu firmowego nie będzie sprawą banalną. Na początek, należy wybrać dobre miejsce. Musi ono mieć stworzone drogi dojazdu tak, by prosto dało się przewozić do i z magazynu towary. Gdy takie sprawy będą dopełnione to należy przystąpić do myślenia nad tym, jaki to ma być magazyn. W tym przypadku jest ważne zwłaszcza to, co ma być w nim umieszczane. Gdy umieszczane są produkty jednostkowe to przestrzeń składową zaopatrzymy w regały półkowe. Gdy produkty mają być przechowywane na paletach to regały paletowe. Naturalnie to nie ostateczne rozwiązania. W przypadku przechowywania i takich a także takich towarów, nic nie stanowi przeszkody, by zaopatrzyć powierzchnię składową w różne rodzaje regałów. Oczywiście przedsiębiorca może zdecydować się także na automatyczny magazyn. Będzie to również najbardziej kosztowne wyjście. Taka przestrzeń składowa posiada zastosowanie jedynie w wielkich powierzchniach magazynowych, czy także sortowniach oraz przestrzeniach magazynowych, gdzie istnieje bardzo szybki przepływ produktów. We wszystkich powierzchniach magazynowych w określonym stopniu wykorzystuje się automatyzację, jednak pojęcie „automatyczny magazyn” oznacza taki, jaki jest całościowo zautomatyzowany, a zatem procent pracowników zmniejsza się do niezbędnego minimum.

Co i jak

Logistyka spełnia niezmiernie znaczącą kwestię w trakcie projektowania przestrzeni magazynowych. To od niej zależy, czy powierzchnia składowa będzie wydajna a także czy zadania w nim będą sprawnie przeprowadzane. Szalenie ważną kwestią oprócz dobrego doboru regałów do magazynu będzie ich poprawne rozplanowanie. Należy mieć wzgląd na to, by sprawnie rozplanować trasy przepływu, tak żeby nie było zastojów w pracy z powodu na przykład braku miejsca do jeżdżenia dwóch wózków widłowych w tym samym czasie. Niezmiernie ważne jest również poprawne zaplanowanie miejsc przyjęcia jak i odbioru przesyłek. To natomiast w bardzo ważny sposób ma wpływ na wydajność magazynową. Jeśli natomiast mówimy o przestrzeni składowej to trzeba skupić się na poprawnym rozstawieniu przenośników, na stworzeniu miejsca do funkcjonowania układnic, kupna urządzeń, który będzie ze sobą kompatybilny, ponieważ może zdarzyć się tak, iż produkty rozmaitych twórców nie będą ze sobą współgrać, co z automatu ma wpływ na spadek wydajności oraz będzie powodowało następne wydatki.

Czy dla firmy leasing jest korzystny

Wstęp

Pewnie kilka osób prowadzących firmy główkuje nad tym, czy jest możliwość by uzyskać niezbędne sprzęty do nowej działalności gospodarczej nie powodując utraty całej gotówki. Jako przykład przeanalizujmy samochód do 3.5 tony. Praktycznie każda działalność wymaga samochodu, które pozwoli na podróżowanie do konsumentów i zakończyć inne ważne sprawy. Auto z drugiej strony do tanich nabytków nie należy. Po pierwsze, zaledwie pojazd budżetowy jest zobowiązaniem prawie 60-ciu tysięcy zł. Mnóstwo samozatrudnionych nie będzie w stanie pozwolić sobie na opłacenie tej kwoty i dlatego analizują pozostałych sposobów. Świetnym, i ogromnie obecnie chętnie wybieranym rozwiązaniem będzie leasing. Podpisać go ma prawo praktycznie każdy biznesmen. Dzięki ogromnemu wzrostowi sławy takiego finansowania, przedsiębiorstwa leasingowe wyprzedzają się w coraz to nowszych usługach oraz zmniejszaniu do min. ograniczeń, za sprawą czego również spółka, które chwile wcześniej rozpoczęło funkcjonowanie ma możliwość z dobrym skutkiem składać wniosek o pozyskanie porozumienia na leasing. Naturalnie, musimy uwzględniać fakt, iż zasady wybranej umowy na leasing maszyn wrocław nie będą tak korzystne jak dla firmy, która w kraju działa od lat a także posiada bezpieczną pozycję. Mimo wszystko będzie to dobra oferta, uwzględniając to, że z tak malutkim stażem nie ma szans na uzyskanie kredytowania.

Korzystny czy nie?

Zacznijmy z kolei do ustalenia wad jak i zalet porozumień leasingu. Zacznijmy od zalet. A zatem, biorąc leasing operacyjny do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa dopisujemy całe raty finansowe wraz z zapłatą inicjalną. To daje okazję na spore obniżenie podatku dochodowego. Jeśli mówimy o VAT to spłacany będzie on od każdej raty a także zależnie od rodzaju używania sprzętu w firmie można odliczyć inny %. Niewątpliwą zaletą będzie też to, że środek trwały dostajemy po znacznie krótkim czasie- bywa tak, iż całkowita procedura leasingu zakończy się na przestrzeni tygodnia. Można zatem prawie od razu rozpocząć zarabiać przy wykorzystywaniu najnowszego środka trwałego. Jako wadę bez dwóch zdań ma się prawo zaliczyć fakt, iż jest możliwość pojawić się kilka innych faktur, jak przykładowo przy finansowaniu pojazdu osobowego w sytuacji kontroli organów ścigania firma finansowa ma obowiązek przekazać dane o kliencie leasingowym i za tę aktywność wystawi fakturę.

Tak leasinguje się służbowe samochody

Firma i nowe firmowe auto

To w stu procentach szalenie popularne sprzęty, na które podpisuje się finansowanie. Od prawie rozpoczęcia istnienia leasingowania w Polsce są one niezmiennie najchętniej wykorzystywanymi maszynami do leasingowania. Nie powinno to oczywiście kogokolwiek zadziwiać, ponieważ pojazd niezbędny bywa w najróżniejszych działalnościach, niezależnie od jej charakteru. Szalenie poprawia podróże do klientów i dopełnianie różnych pozostałych zadań. Bez dwóch zdań, rodzaj leasingowania samochodów bywa różna w zależności od sytuacji, czy leasingujemy pojedynczy samochód (co często odnosi się do działalności małych), czy także analizujemy wzięcie w leasing pełnego taboru samochodów (dla przykładu wielkie spółki oraz korporacje zaopatrują w ten sposób swoich handlowców oraz szefów). Nie finansuje się jednak wyłącznie aut osobowych. Ogromnie popularny jest leasing także w otoczeniu przedsiębiorstw przewozowych. Niesamowicie często właśnie w taki sposób dodają pojedyncze auta do firmowego taboru pojazdów. To świetny sposób, bo bez konieczności wielkiej pojedynczej opłaty mogą oni w krótkim czasie otrzymać najnowsze auta a także rozpocząć używać je w sposób zapewniający przychód.

Podniesienie jakości pracy dzięki nowym maszynom

Bez dwóch zdań nie samymi samochodami leasing działa. W ubiegłych latach wielką sławę uzyskały maszyny jak i urządzenia. Do najczęściej branych w leasing środków trwałych dolicza się te wykorzystywane w budowlance, dentystyce, lub także każdorakiego typu produkty biurowe. Bez dwóch zdań na tych kilku rzeczach leasing się nie zamyka. Pozostałe, niszowe produkty nie są reklamowane, dlatego że mówiąc kolokwialnie to się nie opłaca. Stąd też chcąc uzyskać którykolwiek inny produkt poleca się skonsultować się z handlowcem danej działalności oferującej leasing samochodu kraków. Przy obecnej furorze leasingowania i zrozumieniu, iż spółki przeskakiwały się w co i rusz to nowszych usługach, aby tylko zyskać leasingobiorcę wyraźnie demonstruje, że nawet najbardziej wyspecjalizowany środek trwały da się bez znaczących przeciwności otrzymać w leasingowanie. To następna warta uwagi sprawa. Ważne analizowanie zasad finansowania jest najważniejsza dla każdego leasingobiorcy w wybraniu najbardziej nadającej się. Trzeba mieć na uwadze, że usługa, która pozornie może prezentować się bardzo atrakcyjna, po dogłębnej analizie ma prawo zostać całkowicie nieopłacalna. Jak do wszystkich postanowień firmowych, tak i do finansowania powinno się podchodzić na spokojnie.

Co najczęściej leasingują przedsiębiorcy

Co można leasingować

Teraz finansowanie został tak popularnym sposobem na otrzymanie sprzętu, iż przedsiębiorstwa go zapewniające prześcigają się, aby zaproponować jak najkorzystniejsze warunki porozumień a także jak najszerszą paletę środków trwałych, które da się wziąć w leasing. Oczywiście, nie można się spodziewać obejrzenia spotu finansowania któregoś specjalistycznego, przeznaczonego dla małej grupy odbiorców sprzętu, gdyż nie posiada to uzasadnienia z punktu finansowego. Dlatego także bardzo często ukazują się porady o okazji do otrzymania w leasing pojazdów do 3.5 tony, ciężarowych, dostawczych jak również pozostałych. I faktem jest, że każdy przedsiębiorca miał olbrzymi wybór nie tylko samochodów oraz warunków umowy, lecz również jej charakteru. Gdy nie będzie się zainteresowanym wykupem, da się podpisać leasing niskiej raty, w którym opłaca się niewielkie opłaty przez okres np. 3-ech lat i po takim czasie przekazuje się auto firmie leasingowej a także zawiera umowę na nowy środek trwały. Inaczej funkcjonuje leasingowanie dużej raty, gdzie wykup będzie malutki oraz oferta ta wybrana będzie dla leasingobiorców, którzy po skończeniu porozumienia leasingowego będą chcieli pozostać właścicielami sprzętu i wykorzystywać go później w swojej działalności lub również sprzedać na rynku wtórnym.

Popularność innych środków trwałych

Oprócz pojazdów bardzo rozchwytywane są również maszyny i urządzenia, które w ostatnich latach pod względem przychodów do portfela leasingowego o mało co dogoniły samochody osobowe. Do najbardziej rozchwytywanych środków trwałych wpisuje się produkcyjne maszyny a także urządzenia, maszyny specjalistyczne pozwalające zagospodarować pokój stomatologiczny i sprzęty poligraficzne. Szczególnie ta wymieniona na końcu branża szalenie przypodobała sobie leasing. Rzadziej wybierane jest leasingowanie nieruchomości. Warto również nadmienić, iż leasingobiorca ma do wyboru leasing operacyjny lub finansowy. Trochę posiadają cech łączących, lecz tyle samo oddzielających. Rozpocznijmy od tego, że do kosztów posiadania firmy dopisuje się w operacyjnym wpłatę inicjalną, kapitałową i odsetkową część opłat leasingu. W leasingu finansowym wpisuje się odsetki ratalne a także odpisy amortyzacyjne. W 1-szym istnieje wykup, a w okresie umowy należy zamortyzować min. czterdzieści % ceny początkowej sprzętu. W finansowym wykup nie istnieje, gdyż w okresie umowy opłaca się całą wartość oraz bez innych opłat pozostaje jedynym właścicielem maszyny.