Leasing dla przedsiębiorcy – czy to się opłaca?

Czy leasing samochodowy dla firm jest korzystny podatkowo?

Leasing samochodowy dla firm może być korzystny podatkowo, jeśli firma klienta spełnia pewne warunki i wybiera odpowiedni rodzaj leasingu. Oto niektóre z korzyści podatkowych leasingu samochodowego dla firm:

 • odliczenie podatku VAT – firma klienta może odliczyć podatek VAT naliczony do rat na leasing samochód, opłaty wstępnej i kwoty wykupu, jeśli jest czynnym podatnikiem VAT i używa samochodu tylko do celów służbowych lub w określonym procencie, jeśli używa go także prywatnie
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu – firma klienta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część odsetkową i kapitałową rat leasingowych, opłatę wstępną i kwotę wykupu, jeśli nie przekraczają one limitu 150 tys. zł brutto (lub 225 tys. zł brutto dla samochodów elektrycznych) w stosunku do wartości samochodu
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu kosztów eksploatacyjnych – firma klienta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na paliwo, serwis, naprawy, ubezpieczenie itp. w 75% lub 100%, w zależności od sposobu wykorzystania samochodu
 • zmniejszenie podstawy opodatkowania – firma klienta może zmniejszyć podstawę opodatkowania o wartość zapłaconych rat leasingowych, co obniża wysokość podatku dochodowego

Czy leasing samochodowy dla firm jest tańszy niż kredyt?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, czy leasing samochodowy dla firm jest tańszy niż kredyt. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak:

 • wartość i rodzaj samochodu – czy jest to samochód nowy czy używany, osobowy czy ciężarowy, spalinowy czy elektryczny
 • okres i rodzaj leasingu – czy jest to leasing finansowy czy operacyjny, na jaki czas i z jaką opłatą wstępną i kwotą wykupu
 • oprocentowanie i marża – jakie są koszty finansowania leasingu lub kredytu, jakie są stawki WIBOR i LIBOR
 • odliczenie podatku VAT – czy firma klienta może odliczyć podatek VAT naliczony do rat leasingowych lub kredytowych, w jakiej wysokości i na jakich zasadach
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu – czy firma klienta może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe lub kredytowe, opłatę wstępną, kwotę wykupu, amortyzację i koszty eksploatacyjne samochodu, w jakiej wysokości i na jakich zasadach

Aby porównać leasing samochodowy z kredytem dla firm, trzeba więc dokładnie przeanalizować oferty dostępne na rynku i wybrać taką, która będzie najbardziej dopasowana do potrzeb i możliwości firmy klienta. Niektóre firmy mogą preferować leasing ze względu na uproszczone formalności, elastyczność warunków i korzyści podatkowe. Inne firmy mogą wybrać kredyt ze względu na niższe oprocentowanie, pełną własność samochodu i brak limitów wartości.

Jakie są wymagania dotyczące ubezpieczenia w leasingu samochodowym?

Ubezpieczenie samochodu w leasingu jest nie tylko obowiązkowe, ale też bardzo ważne dla ochrony interesów zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy. W przypadku leasingu samochodowego, firma klienta musi pamiętać o następujących kwestiach dotyczących ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie OC – jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które chroni przed roszczeniami osób trzecich w razie spowodowania przez firmę klienta szkody w związku z użytkowaniem samochodu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego i jego brak grozi karą finansową
 • ubezpieczenie AC – jest to ubezpieczenie autocasco, które chroni przed utratą lub uszkodzeniem samochodu w wyniku różnych zdarzeń losowych, takich jak kradzież, pożar, kolizja, grad, zalanie itp. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale zwykle wymagane przez firmę leasingową jako warunek umowy leasingowej. Firma leasingowa może też narzucić określone warunki polisy AC, takie jak wysokość sumy ubezpieczenia, udział własny, zakres terytorialny czy warsztat naprawczy
 • ubezpieczenie NNW – jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które chroni przed skutkami uszczerbku na zdrowiu lub śmierci kierowcy lub pasażerów samochodu w wyniku wypadku drogowego. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale czasem wymagane przez firmę leasingową jako dodatkowe zabezpieczenie
 • ubezpieczenie GAP – jest to ubezpieczenie różnicy wartości pojazdu, które chroni przed stratą finansową w przypadku szkody całkowitej samochodu. Polega ono na wypłacie różnicy pomiędzy wartością rynkową samochodu a kwotą zadłużenia z tytułu leasingu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, ale może być przydatne dla firm klientów, które chcą uniknąć problemów z uregulowaniem zobowiązań wobec firmy leasingowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

four × three =